chi tiết sản phẩm
DDR1 các loại

Mã Số:  

Giá Bán:  Liên hệ
giỏ hàng

256M bus 266

Giá 50.000

BH 03 tháng

512M bus 333

Giá 200.000

BH 03 tháng

1G bus 333-400

Giá 400.000

BH 03 tháng