chi tiết sản phẩm
DDR2 các loại

Mã Số:  

Giá Bán:  Liên hệ
giỏ hàng

512M bus 667

Giá 50.000

BH 03 tháng

1G bus 667-800

Giá 250.000

BH 03 tháng

2G bus 667-800

Giá 450.000

BH 03 tháng