chi tiết sản phẩm
Màn hình tháo máy còn mới

Mã Số:  

Giá Bán:  Liên hệ
giỏ hàng

LCD 12.1"

1280x800

Giá 800.000

BH 01 tháng

LCD 13.1"

1280x800

Giá 900.000

BH 01 tháng

LCD 14.1"

1280x800

Giá 800.000

BH 01 tháng

LCD 15.4"

1280x800

Giá 900.000

BH 01 tháng

LED 14.0"

1366x768

Giá 850.000

BH 01 tháng

LED 15.6"

1366x768

Giá 1.000.000

BH 01 tháng

LED 17.3"

1366x768

Giá 1.200.000

BH 01 tháng

Sản phẩm khác