Ổ đĩa quang
Ổ Bluray đọc
Giá : 800,000 VNĐ
Ổ DVDRW ghi DVD
Giá : 500,000 VNĐ
Ổ DVD đọc
Giá : 350,000 VNĐ