chi tiết sản phẩm
Sạc ZIN Samsung Galaxy

Mã Số:  

Giá Bán:  200,000 VNĐ
giỏ hàng

Cóc sạc Samsung Galaxy Note  / Galaxy S5 /Galaxy Tab.....

Input: 100-240V ~ 50-60Hz 0.35A
Output: 5.3V ~2.0A 

Giá chưa bao gồm cáp